Hotline: +65 83829323                              Trang chủ   |  Giới thiệu   |  Liên hệ        
Liên hệ trực tuyến

NhaSing.com

1. Singapore Office

Nguyen The Tuan, Senior Manager

- Phone: +65 83829323

- My status  

- Email: info@nhasing.com

Email to: nguyenthetuan74@gmail.com

May Tran, Sales Manager

- Email: sales@nhasing.com

2. VietNam Office

Ms. Tran Hue Chi, Marketing Manager (Ha Noi)

- My status

- Email: marketing@nhasing.com

 Mr. Dat, Brand Manager (Ho Chi Minh City)

- My status  

- Email: datnt@nhasing.com

 

Tin tức nổi bật